کد خبر : 6             انتشار : 1394-10-20 06:34:00          تعداد بازدید : 3125

به قول گل آقا : پس چی شد

بهبهان همین چند سال پیش
حافظ از بهبهان ( 1394-12-04 15:15 )
پختگی کلام و نطق روان و البته پر محتوا و سازنده دکتر باج چیزی بوده ک من بعد از اینک پای صحبت های تمام کاندید ها نشستم ب آن رسیدم ،دکتر باج بودن هیچگونه جپه گیری و با سیاست تعامل در کلام و معرفی سایر کاندید ها بعنوان خدام مردم خود را منتخب مردم کرده است-بیاید با بینش رای دهیم و یک دوره چهار ساله دیگر را از دست ندهیم،من ب فردی پر توان در مجلس ب فردی با قدرت نفوذ و با درایت رای میدهم،انتخاب اصلح اصلی اجتناب ناپذیر:ب پای صحبت های دکتر باج بنشینید..