کد خبر : 23             انتشار : 1394-10-27 17:46:00         
azbehbahan.ir

سایت کوروش مودت نامزد انتخابات مجلس دهم از بهبهان

کوروش مودت بهبهان
صفحه اختصاصی کورش مودت رئیس سابق شورای شهر بهبهان
عکس ها ویژه و مصاحبه با کوروش مودت
بررسی برنامه ها و شعارهای انتخاباتی او
نگاهی به سوابق و نظرات مردم در مورد او ، نگاهی به بعضی شایعات ..
نظرات خود را در مورد این نامزد انتخابات مجلس دهم در همین صفحه بنویسید
و در نظرسنجی ویژه سایت از بهبهان شرکت کنید

خبر تکمیلی 27 دی 94 : رد صلاحیت کورش مودت توسط شورای نگهبان

نامزد مورد نظر جهت تماس مستقیم با سردبیر و تکمیل اطلاعات این صفحه میتواند با شماره زیر تماس بگیرد
09331333700
09331333800
یا
ospeyman@gmail.com

طراحی سایت از   ahwazsite.ir