کد خبر : 52             انتشار : 1395-02-11 03:16:00         
azbehbahan.ir

نتایج شمارش آرا بهبهان ، پیروزی کشت زر بر محمود رضا ضرغامی

حبیب الله کشت زر انتخابات بهبهان
شگفتی دور دوم انتخابات مجلس در خوزستان در شهر بهبهان اتفاق افتاد جبیب الله کشت زر با پشت سر گذاشت محمودرضا ضرغامی به عنوان نماینده بهبهان به مجلس راه یافت .
نتیجه دقیق شمارش آرا بهبهان و آغاجری
حبیب اله کشت زر با کسب 44300 رای
محمودرضا ضرغامی ( 38500 رای)
نتایج شمارش آرا در اهواز
نتایج شمارش آرا کل کشور

طراحی سایت از   ahwazsite.ir